RES-REFLEX.COM KULLANIM KOŞULLARI

REFLEX TÜRKİYE by RES ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş.

RES-REFLEX.COM ÜRÜN KATALOGLARI

REFLEX TÜRKİYE by RES ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş.

HAVA AYRIŞTIRIMA & TAHLİYE SİSTEMLERİ "EXVOID T"

Uygulama Alanaları
Reflex Exvoid serisi otomatik hava purjörleri, yeni kurulmuş olan sistemlerdeki tesisat dolum sürecinden hemen sonra, sürekli çalışma koşullarında ısıtma, güneş enerjisi ve soğutma sistemleri dahil, kurulu sistemdeki hava ve dğer gazları tesisattan atılmasındaki sürekli ve en etkili ürünlerdir. Tesisattaki hava sistem içindeki en yüksek noktadan veya özel olarak tasarlanmış hava toplama noktalarında birkir. Hava purjörünün montajı bu noktalara uygulanmalıdır.

Çalışma Sistemi
Sürekli ve güvenli otomatik çalışmayı sağlamak için, Reflex Exvoid otomatik hava purjörlerinin ön görmüş olduğu mühendislik çözümü: Tesisattaki havanın belirlenmiş ve hesaplamaların düzgün bir şekilde yapıldığı noktada toplanmasını sağlamaktır. bu sayede purjör içerisindeki su seviyesinin minimize edilmesi ve tesisattaki havanın dışarı atılamsı için hava basıncı ile yükselen şamandıranın kapanması sağlanmış olur. Hava tüpü ve hava purjörü ile yapılan bir kombinasyon üzerinde yapılan testler göstermiştirki hava tüpü içerisindeki aşırı basınç dalgalanmaları ve aşırı kirlenme oluşsa bile sistem kusursuz çalışmaktadır.

MİKRO HAVA AYIRICILAR


• Serbest haldeki hava ve gaz kabarcıklarını ayrıştırır
• Full otomatik, sürekli işletim
• Minimum işletme prosedürü ve minimum basınç düşüşü
• %50'ye varan antifiriz karışımlı sistemler için uygun
• Tesisat dolumundan sonra hızlı bir şekilde hidrolik dengeleme
• Hava boşluğu, oksidasyon nedeni ile oluşumu ve gürültü sorunlarını çözerek
   tesisat performansını yükseltir.
• Extop, artık yeni adı ile Exvoid T

HAVA AYRIŞTIRIMA & TAHLİYE SİSTEMLERİ "EXVOID"

Uygulama Alanları
Reflex Ecvoid hava ayırıcıları düşük statik yüksekliğe sahip sistemler için idealdir. Nu ürünler tesisattaki enerki kaynağından soraki akış hattı yönünde bulunan yüksek noktalar, hava toplama noktaları, çatık kurulumları veya çatı tipi kazan dairesi gibi basınç veya sıcaklık ilişkili gaz alma prosesleri gibi tüm alanlarda uygulanır.

Çalışma Sistemi
Hava kabarcıkları sistemdeki akış ile birlikte taşınmakta olup, sistemin verimli hale getirilmesi için özel ekipmanlar ile tesisattan uzaklaştırılmalıdırlar. Reflex Exvoid seperatörler tesisat boru çapından daha büyük bir çapta seçilerek akış hızı azaltılır, aynı zamanda akışkan, seperatör içerisinde bulunan tel örgü vasıtasıyla yönlendirilerek türbülanslı bir akış oluşturulur. Bu türbülans ile akışkanda bulunan hava kabarcıkları belirsiz yönlere hareket etmeye başlar. bu hava kabarcıklarının debi, yoğunluk ve hacimlerine bağlı olarak doğal yollar ile seperatörün üst kısmında toplanması sağlanır ve sistemden uzaklaşır.

EXVOIT HAVA AYIRICI

GENEL ÖZELLİKLER
• Rp 3/4 ile DN 300 aralığında bağlantı çapı
• Bağlantı çeşitleri: Dişli, yüksüklü, flanşlı, kaynaklı
• Çelik ve prinç modeller
• Maksimum işletme basıcı: 10 bar
• Çalışma sıcaklığı 110 °C / 180 °C
• Exair, artık yeni adı ile Exvoit

ÜRÜNÜN SAĞLADIĞI FAYDALAR
• Sabit sistem basıncında minimum (önemsiz) basınç düşüşü görülebilir
• Ses ve gürültüyü engeller, mikro kabarcıkların büyüyerek daha büyük hava
   kabarcıkları oluşturup performans düşüşünü ve korozift etkileri engeller
• Tesisat ilk doldurma işleminden hemen sonra çabucak hidrolik denge sağlanır
• Tesisattaki hava ve gaz kabarcıklarını ayırır
• Tam otomatik ve sürekli çalışma sağlarz
HAVA AYRIŞTIRIMA & TAHLİYE SİSTEMLERİ "EXDIRT"

Uygulama Alanları
Reflex Exdirt çamur ve tortu ayırıcıları ısı kaynakları ve / veya eşanjör sistemlerinde, vb sistemlerde dönüş hattına montajı yapılan bir tesisat elemanı olarak kullanılmaktadır. Tortu ayırıcılar sistemde sürekli karlı ve tortusuz bir akış sağlar.

Çalışma Sistemi
Reflex Exdirt serisi tortu ve pislik ayırıcılar, hava ayırıcılar ile benzer çalışma prensibine sahiptirler. Akış, sistem içerisindeki hızın düşürülmesi amacı ile bağlantı çapından daha büyük bir çapta seçilmiş ola seperatöre yönlendirilir. Seperatör içerisindeki tel örgü kafesi sayesinde oluşturulan türbülans ile birlikte ağır metal parçacıkaları farklı yönlerde hareket ederler. Debi, yoğunluk ve hacme bağlı olarak, bu çamur ve metal partikülleri doğal olarak sistemden ayrıştırılarak altında toplanır.

EXDIRT ÇAMUR & TORTU TUTUCU

GENEL ÖZELLİKLER
• Bağlantı çeşitleri: Dişli, yüksüklü, flanşlı, kaynaklı
• Çelik ve prinç modeller
• Bağlantı Tipi: Yatay, dikey • Maksimum işletme basıcı: 10 bar
• Çalışma sıcaklığı 110 °C / 180 °C
• Rp 3/4 ile DN 300 aralığında bağlantı çapı

ÜRÜNÜN SAĞLADIĞI FAYDALAR
• Tesisattaki tortu ve çamur partiküllerini ayrıştırır
• Tam otomatik ve sürekli çalışma sağlar, sistem basıncında minimum
   basınç düşüşü oluşabilir
• 5 saniye içinde bakımı yapılır
• Su akışını kolaylaştırarak sürekli akış sağlar
• Kapatma vanası veya bypass hattı gerektirmez
• Sistem çalışırken çamur ayrıştırma yapabilir
• Farklı çalışma basınçları ve malzeme açısından geniş ürün grubu
• Isı jeneratörleri, termostatlar ve vana gibi tesisat ekipmanlarında daimi ve
   kusursuz işlevsellik sağlar
• Uzun vadeli tesisat kusurlarını ve korozyon etkilerini azaltır
HAVA AYRIŞTIRIMA & TAHLİYE SİSTEMLERİ "EXTWIN"

Uygulama Alanları
Kombine seperatörler; kir, çamur ve hava ayırıcı olarak ısıtma sistemleri için son derece faydalıdırlar. (VDI 2035 T1 ' bakınız) Reflex Exvin seperatörler tek tek bir kompakt ünite ile Reflex Exvoid hava ayırıcıları ve Reflex Exdirt tortu ve çamur tutucunun foksiyonlarını yapabilmektedir. Kombine seperatörler düşük seviyeli kazan daireleri yada yüksekliği az olan binalar (10 mt. kadar) için tasarlanmıştır. Özellikle soğutma devrelerinde soğutucu ünite ve/veya eşanjörlerde dönüş hattına monte edilen kombine seperatörler hava ayırma ve tortu tutma fonksiyonları için ideal ürünlerdir. (VDI: Alman Mühendisliği Birliği)

Çalışma Sistemi
Reflex Exvint serisi kombine seperatörler Exvoid ve Exdirt seperatörler ile aynı çalışma prensibine sahiptirler.

EXVINT KOMBİNE SEPERATÖR

GENEL ÖZELLİKLER
• Çelik ve pirinç modeller için farklı ölçüler
• Bağlantı tipi: Yatay, dikey
• Bağlantı çeşitleri: dişli, yüksüklü, flanşlı, kaynaklı
• RP 3/4 ile DN 300 arlığında bağlantı çapı
• Maksimum işletme basıncı: 10 bar
• Çalışma sıcaklığı 110 °C

ÜRÜNÜN SAĞLADIĞI FAYDALAR
• Tek bir ürün ile iki fonksiyon bir arada
• Farklı çalışma basınçları ve malzeme açısından geniş ürün grubu
• Tek bir üründe reflex 'exair' hava ayırıcı ve 'exdirt' tortu tutucu ürünlerinin koruyucu
    etkisi iki farklı ürün kullanmak yerinetek bir ürün ile en ekonomik çözümü sunar.
"Reflex Hava Ayrıştırma & Tahliye Sistemleri"